Oficiální informační webové stránky

Pravidla herního fóra

0. Preambule
0.1 Přístup na toho fórum a jeho užívání je privilegium, nikoliv právo.
0.2 Platí Podmínky užívaní Renesančního Království!
0.3 Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele fóra, jejich neznalost je přitěžující okolnost, nikoliv omluva.
0.4 Administrátoři si vyhrazují schopnost interpretovat Pravidla a následně jednat způsobem, který považují za vhodný. Jakýkoli výklad od uživatelů, kteří nejsou ve správních funkcích, nemá závaznou hodnotu, a proto nemůže být použit jako argument za účelem zpochybnění rozhodnutí přijatého členem týmu správců fóra.
0.5 Je možné o vysvětlení rozhodnutí požádat člena správcovského týmu nebo jeho nadřízené prostřednictvím soukromé zprávy za předpokladu dodržování vzájemné úcty, konstruktivně vedené komunikace bez nátlaku.
0.6 Administrátoři si vyhrazují schopnost tato pravidla kdykoliv upravovat, ale je zakázáno zpětně trestat přečiny, které před změnou neporušovaly pravidla.


Výše uvedené se týká i situací, které nejsou explicitně popsány v těchto pravidlech a v kterých členové správcovského týmu usoudí za vhodné zasáhnout.


1. Jazyk
1.1 V české části fóra (sekce Zemí koruny České a jejich jednotlivých územních celků) je povoleno používat český, slovenský a anglický jazyk. V rámci Role Play je možné použít i jiné jazyky, je ale nutné je doplnit překladem do jednoho z uvedených jazyků. Méně známé lokální dialekty povolených jazyků jsou z pohledu tohoto pravidla považovány za cizí jazyk a je možné je používat pouze s dodaným překladem.

2. Omezení přístupu k fóru
Administrátoři si vyhrazují právo bezodkladně bez udání důvodu odebrat přístup k fóru buď na omezenou dobu nebo na trvalo . To platí hlavně v následujících případech (pokud nenastane závažné porušení pravidel, tak v případech prvního porušení pravidla může být porušení řešeno úmluvou a ne následujícími tresty) :

2.1 šíření propagandy protiústavních organizaci;
Arrow trvalé blokování a oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu

2.2 šíření pornografických textů a ilustrací;
Arrow trvalé blokování a oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu

2.2.1 texty nebo ilustrace nevhodné pro osoby mladší 12 let;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.3 nabádání k trestné činnosti nebo k účasti na trestné činnosti;
Arrow trvalé blokování a oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu

2.4 urážky, vyhrožování, diskriminace vůči ostatním uživatelům (RL) slovem nebo obrázkem;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu

2.4.1 jakékoliv projevy náboženské, etnické, národnostní, sexuální a rasové nesnášenlivosti;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného nebo závažného porušení oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu

2.5 obvinění z podezření užívání Multi-účtů. Všechna podezření se bez výjimky posílají na Helpdesk správcem hry; (potrestán bude člověk, co obviní druhého z multi-účtů; vzájemné obviňování nepatří na fórum a na ohlašování podezřelých účtů slouží helpdesk)
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.6 používání RL obrázků politických strán v příspěvcích, avatarech nebo podpisech; Na doporučení cenzorů smazat, v opačném případě;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.7 odkazy (i skryté) na jiné Online hry (výjimka: hry Celsius Online); Na doporučení cenzorů smazat, v opačném případě;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.8 zveřejňování obsahu soukromých zpráv (pokud nebyl dodán souhlas druhé strany);
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.9 zveřejňování příspěvků z externího fóra (citáty, PrintScreen; pokud nebyl dodán souhlas druhé strany). Na doporučení cenzorů smazat, v opačném případě;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.10 zveřejnění soukromých zpráv adminů a cenzorů;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.11 veřejná kritika administrace, resp. moderování;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.12 zveřejnění identity nebo osobních údajů o cenzorech nebo administrátorovi;
Arrow trvalé blokování a oznámení správcům hry z důvodu smazání Ingame účtu
(trestá se i pokus)

2.13 neuposlechnutí výzvy správce hry nebo administrátora;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

2.14 spamování fóra jedním z následujících způsobů:

2.14.1 přispívání do téhož vlákna vícekrát za sebou bez přiměřeného důvodu;
Arrow 3 denní zákaz

2.14.2 oživování starých vláken příspěvkem, který nemá souvislost s tématem samotného vlákna s cílem posunout ho do popředí seznamu vláken (bump);
Arrow 3 denní zákaz

2.14.3 přispívání do dlouho neaktivních vláken bez přiměřeného důvodu;
Arrow 3 denní zákaz

2.14.4 posílání stejné zprávy do více vláken;
Arrow 3 denní zákaz

2.14.5 posílání příspěvků, které nemají souvislost s obsahem vlákna (off topic);
Arrow v případě opakovaného porušení 3 denní zákaz

2.14.6 posílání příspěvků bez smysluplného obsahu (pouze emotikon apod.);
Arrow v případě opakovaného porušení 3 denní zákaz

3. Pravidla pro používání minor postav (dříve se jmenovali NPC)

3.1 Používání minor postav je důrazně doporučeno oživení děje RP vláken.

3.2. Všechny pravidla platí rovněž pro minor postavy. Kromě toho pro minor postavy platí ještě následující pravidla:

3.2.1 Omezení účtu po 3 příspěvcích během 60 dní v politických vláknech, přičemž se dá dokázat, že se hráč se svojí minor postavou vyjadřoval převážně urážlivě vůči ostatním hráčům;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

3.2.2 Omezení účtu po 3 příspěvcích během 60 dní, v nichž využil svou minor postavu na power-rp (drancování, vražda, ...), pokud to nevyplývá z děje PHE a je v souhlasu zakladatele vlákna;
Arrow 3 denní zákaz
Arrow v případě opakovaného porušení 5, resp. 7 denní zákaz

4. V případě prokázání úmyslu, že hráč bere v úvahu trest omezení přístupu na fórum (úmyslné porušení pravidel), tak se trest zdvojnásobí.

5. Role Play

5.1 Všechny sekce na herním fóru jsou sekce výhradně pro Role Play. Vyjímkou jsou pouze ty části fóra, u kterých je to výslovně uvedeno v popisu fóra nebo celé sekce.

5.2. Pokud je v popisu fóra napsán konkrétní účel fóra, je zakázáno v něm zakládat vlákna, která se příslušného tématu nebudou týkat.

5.3. V rámci RP je třeba odlišovat znalosti a vědomosti hráče a postavy. Postava nemůže používat informace a slovník, které neměla možnost nijak získat. Toto pravidlo se týká nejen anachronismů typu "počítač," klávesnice," či třeba "Kanada" v řeči, ale také situace, kdy hráč má informace týkající se činnosti jiných postav či jiné týkající se hry, ale jeho postava je neměla jak získat.

6. Moderování fóra - MODERÁTOŘI

6.1. Moderátoři mají velký vliv na chod fóra, technicky je jim umožněno zamykat a odemykat vlákna, mazat celá vlákna, vlákna rozdělovat či spojovat a mazat či upravovat jednotlivé příspěvky. Jakékoliv zneužití těchto možností je zakázáno.

6.2. moderátoři jsou oprávněni:

6.2.1. mazat příspěvky, které přímo porušují pravidlá bodu 2

6.2.2. slučovat či rozdělovat jednotlivá vlákna, pokud je to smysluplné a nemá vliv na jednotlivé příběhy odehrávané ve vláknech a to pouze se souhlasem zakladatelů jednotlivých vláken.

6.3. moderátoři nejsou oprávněni zejména:

6.3.1. mazat nebo měnit pouze části příspěvků ostatních hráčů.

6.3.2. jakkoliv zasahovat do vláken či příspěvků, které jsou v souladu s pravidly fóra.

6.3.3. mazat, odemykat či zamykat celá vlákna bez souhlasu jejich autorů.

6.4. v případech, kdy si není moderátor jist oprávněností případného zásahu, je povinen předat případ censorovi

6.5. v případě smazání příspěvku je moderátor povinen poslat jeho autorovi zprávu s odůvodněním a případné porušení pravidel okamžitě nahlásit cenzoři nebo administrátorovi i s poskytnutým důkazem.

6.6. je zakázáno veřejně zpochybňovat rozhodnutí moderátora fóra, censora či administrátora. V případě pochybností o správnosti rozhodnutí se můžete obrátit na nejbližšího nadřízeného člena správcovského týmu s žádostí o přezkum rozhodnutí nižší instance prostřednictvím soukromé zprávy.

7. Moderování fóra – CENSOŘI

7.1. Censoři jsou globální moderátoři celé české části fóra. Dle svého uvážení jsou v případech, kdy dochází k porušování pravidel fóra, jakkoliv zasahovat obsahu fóra, s vyjímkou editování nebo mazání pouze části cizího příspěvku.

7.2. Censor není oprávněn veřejně kritizovat rozhodnutí jiného censora

7.3. Spory mezi censory je možné řešit pouze ve fóru ZOO

7.4. V případě zásahu do vlákna či příspěvku je censor povinen poslat jeho autorovi zprávu s odůvodněním a zároveň mít zdokumentované případné porušení pravidel. Tuto dokumentaci následně přiloží do fóra ZOO.

 

Poslední úprava proběhla: 30.9.2013 17:34

© 2014-2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode