Oficiální informační webové stránky

Podmínky užívaní

Chcete-li zde pokračovat ve hraní, musíte souhlasit s následujícími pravidly.

Aby bylo zajištěno, že každý může hrát a bavit se při tom, vztahují se tato pravidla také na všechny související weby a fóra Renesančních Království (dále též RK). Tím, že zde hrajete, potvrzujete, že s těmito pravidly souhlasíte.

Obecná ustanovení

Právo na svobodu projevu, jak je deklarováno v článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), pro potřeby Renesančních Království nezahrnuje urážky a pomluvy dalších osob, rasistické zprávy nebo příspěvky do fóra, prosazování násilí nebo podporu válečných zločinů, nebo zveřejňování informací o ilegálním zboží, ani hacking nebo pornografii.

Je zakázáno využívat Renesanční Království k propagaci jiných webů, komerčních produktů, značek, podnikání nebo výdělečných organizací. Obecně řečeno, jakékoli reklamní aktivity využívající Renesančních Království, jakéhokoli druhu, byť pro nesobecké účely (podpora nevýdělečných organizací či dobročinnosti), jsou zakázány, s výjimkou těch, k nimž udělili souhlas administrátoři hry. Je zakázáno využívat hromadné sdělovací prostředky hry (interní zprávy, oznámení) k šíření informací, které se nevztahují k Renesančním Královstvím nebo k epoše a místu, kde se RK odehrává.

Každý uživatel, jemuž bude prokázáno porušení kterékoli části těchto pravidel, bude eradikován (jeho jeho účet bude zrušen) bez soudu a bez možnosti odvolání.

Zároveň má každý administrátor právo podat žalobu k příslušnému francouzskému soudu, pokud by se domníval, že jde o závažné provinění.

Hra

Neexistuje žádná povinnost platit za účast ve hře, hra je zcela zdarma. Hra však obsahuje bonusové části, které je možno aktivovat prostřednictvím několika platebních systémů. Prostředky investované do hry nejsou refundovatelné.

Jakékoli podvádění nebo využívání chyb (ať už známých či neznámých) za účelem získání či naopak nezískání výhody ve hře, stejně jako pokusy o hacking webu Renesančních Království, se zakazuje. Hackingem se rozumí vniknutí či pokusy o vniknutí do databázového systému za účelem pozměňování uložených dat.

Uživatelé si smějí vytvořit pouze jeden účet na webu Renesančních Království a pouze oni osobně jsou oprávněni ho používat. V případě, že na stejném počítači hraje například vícero členů jedné rodiny, jimi ovládané postavy nesmí být v rámci hry propojeny a musí se vždy zdržovat v různých městech. V případě jakýchkoli pochybností o používání vícera účtů jednou osobou (multiúčty, klony) mají administrátoři hry právo eradikovat podezřelé postavy (zrušit hráči jeho účet) bez možnosti odvolání.

Opět platí, že v případě hackingu či zneužívání chyb nebo klonů mají administrátoři právo podat žalobu k příslušnému francouzskému soudu.

Moderování

Hra i fóra jsou moderovány. Uživatelé souhlasí, že upozorní moderátory nebo administrátory na každé zneužívání předtím, než bude zahájen jakýkoli právní proces, budou akceptovat rozhodnutí cenzorů a moderátorů a budou respektovat pravidla hry a francouzské zákony.

Protiprávní jednání

Jakékoli jednání, které administrátoři Renesančních Království nebo Celsius Online, tvůrce a provozovatele hry, shledají hrubým či přehnaným, nebo jehož cílem by bylo poškodit Renesančních Království nebo Celsius Online, bude postiženo jak bylo uvedeno výše a bez možnosti odvolání.

Pro přístup ke hře a do fóra smí být používán pouze běžný prohlížeč. Každý uživatel musí být identifikovatelný, pro případ, že by příslušné úřady požadovaly informace o jeho identitě.

Souhlas

Zatržením příslušné volby a kliknutím na tlačítko "Souhlasím" deklarujete, že přijímáte tuto dohodu. Pokud s touto dohodou nesouhlasíte, nemůžete hrát Renesanční Království.


---------------------------------------------------------------------
Toto sú pravidlá, s ktorými každý súhlasil pri registrácii do hry. Platia v celej hre, nielen na fóre. Ich porušenie sa trestá okamžitým zrušením herného účtu.

 

Poslední úprava proběhla: 29.9.2013 16:42

© 2014-2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode